skip to Main Content
Välkommen till Kulturvård Heberlein
Målerikonservatorer med ateljé i Göteborg

Våra specialområden är kyrkoinventarier, arkitekturbundet måleri, målningar, skulpturer och andra kulturarvsföremål. Vi erbjuder kvalificerad expertis från ax till limpa.
Förutom operativ konservering och restaurering utför vi förundersökningar, skadeanalyser och färgarkeologiska undersökningar. Vi upprättar åtgärdsprogram och hjälper med myndighetskontakter.
Våra kunder är statliga, kommunala och privata fastighetsförvaltare, Svenska kyrkan, museer, arkitekter, konsulter och privatpersoner. Vi har ramavtal med Göteborgs Stad.

Medlem i


          

Back To Top