Skip to content

Välkommen till Kulturvård Heberlein

Målerikonservatorer med ateljé i Göteborg.

Våra specialområden är kyrkoinventarier, arkitekturbundet måleri, målningar, skulpturer och andra kulturarvsföremål. Vi erbjuder kvalificerad expertis från ax till limpa. Förutom operativ konservering och restaurering utför vi förundersökningar, skadeanalyser och färgarkeologiska undersökningar. Vi upprättar åtgärdsprogram och hjälper med myndighetskontakter. Våra kunder är statliga, kommunala och privata fastighetsförvaltare, Svenska kyrkan, museer, arkitekter, konsulter och privatpersoner. Vi har ramavtal med Göteborgs Stad.

Kontaktuppgifter: 

info@kulturvard-heberlein.se
Christina Heberlein Mobil: 0733 – 58 72 18