Skip to content

Verksamhetsområden

Måleri på duk och pannå

Både äldre och modern stafflikonst kan behöva omvårdnad och ibland även akuta räddningsinsatser. Rengöring av färgskikt, lagning av revor och hål, plangörning av bulor och deformationer, fästning av spjälkande färglager, reducering eller utbyte av fernisslager samt optimering av upphängning och montering. Visste du t ex att när man lagar ett hål i en duk svetsar man ihop tråd för tråd?

Måleri på trä och polykrom skulptur

Polykrombemålat trä utgör en stor del av vårt arbetsfält. Fasta och lösa inventarier i kyrkor, slott och övriga historiska miljöer behöver regelbunden inspektion och rengöring. Här påträffar vi ofta skador till följd av dåligt inomhusklimat. För torr relativ luftfuktighet resulterar i flagande färglager och för hög luftfuktighet i mögelpåväxt. Tyvärr träffar vi allt för ofta på skador efter felaktig städning. Polymentförgyllning tål till exempel varken fuktad trasa eller friktion efter mikrofiberduk. Vi kan ta prov för analys av mögelpåväxt för utvärdering om det handlar om en hälsovådlig art och hur omfattande kontamineringen är. Vi gör även utredningar om huruvida skadeinsekter möjligtvis är aktiva samt bedömning om nedbrutna skulpturer eller ornament behöver stabiliseras. Vi utför och skissar även på montering och stöldsäkring av skulpturer.

Förgyllning

Vi utför polimentförgyllningar och oljeförgyllningar med bladguld eller slagmetall. Det kan vara ett kors på kyrktornet, en inskription på sten eller puts, snidade ornament från ett kyrkoinventarium eller en tavelram som behöver bättra på sin gyllene aura.

Färgundersökning, APR (Architectual Paint Research) och färgsättning

Vi utför färgundersökning genom friläggande av färgtrappor samt mikroskopiska och kemiska analyser. Färgundersökningar tillsammans med arkivundersökningar hjälper till att kartlägga och dokumentera en byggnads eller en interiörs färgsättningshistorik och dess material genom tiderna. Det kan också ge förklaringar till varför en specifik skadebild föreligger. Vid en ny färgsättning kan man välja historisk kulör och dekor och därmed lyfta fram vad som gör just detta objekt speciellt och intressant. 

Övermålade färgskikt kan friläggas och sparas som ett historiskt fönster eller en referensyta som förlaga till rekonstruktionsmålning. Ju mer information och kunskap man har om ett objekt desto intressantare blir det och desto mer ökar dess värde.

Måleri på puts

Kalkmålningar från medeltiden till våra dagar, dekormålningar i linoljefärg, lim- eller silikatfärg pryder väggar och tak i slott, herrgårdar, paradvåningar, trapphus, teatrar och kyrkor. I intervaller om 15 till 20 år behöver de rengöras. Då ser man över puts samt färglagrens status. Puts och färg kan behöva konsolideras, spjälkande färglager fästas, bom stabiliseras, sprickor lagas och lagningar retuscheras. Problem med saltvandring i väggar där sprängkraften av kristalliserande salter är mycket destruktiv har vi motat med avsaltning genom kompresser och specialbruk samt genom klimatreglering. 

Måleri på metall

För Göteborgs Stad har vi både utarbetat åtgärdsprogram och utfört konservering av bemålade skulpturer. 

Måleri på papper

Vill du ha hjälp med en akvarell eller en litografi så kan vi förmedla konservatorer som har detta som sitt specialområde. Har du problem med en tapet, gyllenläder, en skadad pappspänning eller måleri på en makulatur så hjälper vi gärna.

Stuck och sten

I vår repertoar har vi även rengöring och lagning av stuckolustro samt lagning av stuckmarmor. Vi lagar skadad stuckatur samt frilägger igenmålad stuckatur. Vi har på grund av omfattande rötskador demonterat och restaurerat en takrosett med en diameter på 1,5 meter.
I samband med målning eller förgyllning på sten, rengör vi från lav och annan biologisk påväxt. 

Byggnadsvård och dekormåleri

Vi är mycket intresserade av byggnadsvård och traditionell målningsteknik. Vi målar med linoljefärg, limfärg och kalkfärg, putsar väggar med kalkputs eller lerklining, dekormålar med eller utan schablon, marmorerar och ådringsmålar.