Skip to content

Konserv vadå?

Konservering av kulturhistoriska föremål och konstföremål innebär främst åtgärder som syftar till att förhindra och sakta ner nedbrytningen av det fysiska materialet. Det kan också innebära att varsamt restaurera föremål. Begreppet konservering brukar vanligtvis delas upp i två olika kategorier: aktiv konservering och preventiv konservering.

 

Med aktiv konservering menas åtgärder som kräver faktiska ingrepp på föremålet, exempelvis nedfästning av flagnande färg, sammanfogning av trasiga delar eller avlägsnande av korrosionsprodukter från metallföremål. Även retuschering räknas som en del av den aktiva konserveringen. Preventiv konservering avser åtgärder som rör den omgivning som föremålet befinner sig i, exempelvis att ta bort skadligt UV-ljus genom att mörklägga ett utställningsrum, att reglera klimatet i byggnader eller helt enkelt att skydda föremålen från väder och vind.

 

Konservering är ett tvärvetenskapligt yrke där naturvetenskap kombineras med praktisk kunskap och materialkännedom.